Digitaal geletterd onderwijs

Een kwestie
van maatwerk

Van verkennende pilot tot doorlopende leerlijn.

Wat is EDU Omnia?

EDU Omnia ontwikkelt modules en lesprogramma’s voor het basis- en middelbaar onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid. Van verkennende pilot tot doorlopende leerlijn.

Veel scholen zijn druk bezig 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dit voor digitale vaardigheden? EDU Omnia creëert modules en programma’s individueel en op maat op het gebied van digitale geletterdheid zodat uw leerlingen digitaal vaardig zijn. EDU Omnia volgt hierbij de leerdoelen van SLO en Kennisnet. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Modules

Module 1: ICT-basisvaardigheden

In deze module leert de leerling omgaan met de belangrijkste functies van een computer. Leerlingen gaan aan de slag met mailen, Google Drive, word en powerpoint.

Module 2: Robotisering

In tweede module wordt de basis van programmeren gelegd. Leerlingen leren hoe robots werken en hoe ze robots simpele taken kunnen geven door de robot te programmeren.

Module 3: Mediawijsheid

We gaan leerlingen leren hoe het internet werkt en hoe bedrijven inspelen op de behoefte van klanten. Leerlingen gaan vervolgens aan de slag met actuele thema’s zoals beeldvorming en nepnieuws.

Module 4: Programmeren

Leerlingen programmeren in deze module hun eigen game. Leerlingen werken elke week aan hun code en gebruiken de kennis die ze in de tweede module hebben opgedaan zodat ze aan het einde van de module hun eigen game kunnen presenteren.

Module 5: Virtual Reality

In deze module maken leerlingen kennis met de mogelijkheden omtrent Virtual Reality en de toekomst hiervan. We gaan onze eigen VR bril maken, gaan met verschillende apps een expeditie over de wereld maken en oefenen presentaties in een virtuele wereld met virtueel publiek. Aan het einde van de module begrijpen leerlingen hoe virtual reality werkt en wat de voor- en nadelen van virtual reality zijn.

Module 6: 3D printen

In de laatste module van het jaar gaan leerlingen zelf producten ontwerpen, programmeren en maken. Alle kennis van het afgelopen jaar komt hier bij elkaar. Leerlingen vertalen met behulp van software hun concept in een technische tekening. Vervolgens nemen ze het prototype onder de loep en verbeteren deze. Tenslotte produceren ze hun eigen product.

Digitale geletterdheid

21 century skills

21 century skills zijn vaardigheden en competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het gaat om 11 competenties die weergeven zijn in onderstaand model…

Maar wat is digitale geletterdheid?

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. Deze vaardigheden heb je nodig om succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst…

Van ad hoc oplossingen naar structurele leerlijnen:

Veel onderwijsinstellingen proberen op hun eigen wijze om leerlingen kennis te bieden over digitale media. De leerlingen klaarstomen voor digitale geletterdheid is echter een vrije keuze en geen verplichting voor een onderwijsinstelling…

Voor wie?

De modules en lesprogramma’s van EDU Omnia zijn beschikbaar voor basisscholen en middelbare scholen. De modules worden per schoolniveau aangepast. Samen met de school wordt gekeken naar een module of doorlopende leerlijn die aansluit bij de behoefte van de school en de leerlingen.

Partners

EDU Omnia werkt samen met:

Wilt u meer over ons weten? Of heeft u vragen over onze diensten wij helpen je graag!