21st century skills

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. De maatschappij is snel aan het veranderen door technologie en innovaties. Het gevolg hiervan is dat steeds meer menselijke arbeid wordt overgenomen door computers. Dit heeft als gevolg dat de werkgelegenheid en de sociaal maatschappelijke zelfredzaamheid van individuen veranderen. Jongeren van nu hebben daarom 21e eeuwse vaardigheden nodig om zich daarop voor te bereiden.

ozobot

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?

Dit zijn 11 competenties die ontwikkeld zijn door SLO en Kennisnet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kritisch nadenken, computational thinking en mediawijsheid. Belangrijk is om deze competenties niet los van elkaar te zien, maar als een samenhangend geheel.

In het onderwijzen is het belangrijk dat al deze 11 vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Uit een onderzoek van SLO en Kennisnet dat stamt uit 2014  is gebleken dat veel scholen de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel implementeren in hun systemen. Een aantal van deze vaardigheden wordt tegenwoordig goed opgepakt door scholen zoals: Samenwerken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden. Echter zijn daar nog steeds een aantal vaardigheden die achterblijven. Dit zijn vooral de digitale vaardigheden. De term die hiervoor gebruikt wordt is digitale geletterdheid en bestaat uit: Computational thinking, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Wilt u meer weten over digitale geletterdheid, klik dan hier.

Veel onderwijsinstellingen willen deze vaardigheden graag in hun onderwijs implementeren, maar weten nog niet goed hoe ze dit moeten doen.

EDU omnia helpt scholen hierbij, zodat 21e eeuwse vaardigheden een structurele plek krijgen in het onderwijs. Wil u meer informatie over de mogelijkheden neem dan contact op

Wilt u meer over ons weten? Of heeft u vragen over onze diensten wij helpen je graag!