Structurele leerlijnen

Van ad hoc oplossingen naar structurele leerlijnen

Veel onderwijsinstellingen doen hun best om scholieren veel bij te brengen op het gebied van digitale geletterdheid. Maar dit is momenteel nog niet verplicht. In hoeverre leerlingen op dit vlak kennis opdoen hangt voor een groot deel af van initiatieven van enthousiaste en bevlogen docenten. Veel onderwijs gericht op digitale geletterdheid gebeurt ad hoc in plaats van structureel. Dit gaat veranderen.

Naar verwachting wordt er rond 2021 een nieuw curriculum geïntroduceerd. Digitale geletterdheid wordt een van de kernvakken en veel schoolinstellingen zien zelf ook steeds meer het belang hiervan in. Digitale geletterdheid bestaat uit heel veel competenties en kan daarom in het onderwijs op verschillende manieren worden ingevlochten. Dit geeft scholen een bepaalde mate van individuele vrijheid. Voor andere scholen kan deze vrijheid juist weer als last worden ervaren. Hoe creëert u een visie die past bij bij uw school en daarnaast rekening houdt met uw docententeam en het nieuwe curriculum? EDU Omnia kan uw school instelling hierbij de helpende hand bieden.

Van Visie naar Praktijk

Samen met de schoolleiding en het docententeam kijken we naar de verschillende mogelijkheden. De grondslag voor implementatie van ons programma van digitale geletterdheid ligt voor EDU Omnia bij de individuele docent. Niemand kent de behoefte van de leerlingen immers beter. Kennisnet heeft vier fases opgesteld voor het integreren van digitale geletterdheid in school.

Fase 1: Inventariseer de huidige situatie en waar willen we naartoe?

Fase 2: Start klein. Creëer draagvlak binnen de school en denk na over het verbinden van visie naar praktijk.

Fase 3: Implementeer digitale geletterdheid in structurele leerlijnen of voeg digitale geletterdheid toe in bestaande leerlijnen.

Fase 4: Ontwikkel nieuwe leerlijnen en leg verbanden tussen verschillende vakken.

Veel scholen bevinden zich op dit moment in fase 1 of fase 2. In deze fases is het belangrijk om een duidelijke en heldere visie te creëren. De leerlingen van nu gaat niet alleen naar school om te leren maar ook om voor zichzelf een eigen identiteit te ontwikkelen. Indien dit identiteitsvraagstuk op digitale geletterdheid wordt betrokken dan is de centrale vraag voor ons: is de leerling de baas over technologie of is technologie de baas over de leerling?

Hier kunt u als school concrete vraagstukken en thema’s aan koppelen. Voorbeelden van thema’s: robotisering, virtual eality, big data en programmeren. Maar u kunt ook kleine vraagstukken koppelen aan de centrale vraag.

Voorbeelden:

  • Wat gebeurt er als ik op ‘toestaan’ druk als Snapchat mijn locatie wilt gebruiken?
  • Wat zijn cookies?

Aan de hand van de vraagstukken en thema’s die de school belangrijk vindt kunnen wij voor de school lesmodules ontwikkelen. Wilt u met ons in gesprek gaan over het ontwikkelen van modules dan kunt u contact opnemen op 070-2059140 of mail naar .

Wilt u meer over ons weten? Of heeft u vragen over onze diensten wij helpen je graag!